IPARD program sve popularniji (Foto)

Od početka sprovođenja IPARD 2 programa do 31. decembra 2022. godine objavljeno je 14 poziva. Od 14 objavljenih javnih poziva, sa aspekta obrade svih podnetih zahteva zaključeni su prvi i Drugi poziv za meru 1, kao i prvi poziv za meru 3. Kupovina novog traktora u okviru mere 1 dominantan je tip IPARD ulaganja tokom perioda sprovođenja programa. Dominantan tip investicije za meru 3 odnosi se na izgradnju/rekonstrukciju postrojenja za preradu, kao i na modernizaciju opreme za preradu i pakovanje,dok su u okviru mere 7 potencijalni IPARD  korisnici najveće interesovanje iskazali za investicije u uspostavljanje turističkih domaćinstava i rekreativnih zona.

Aleksandar Krkobabić