Energetska sanacija

Sprovođenje mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, koji se sprovodi u Opštini Pećinci, za cilj ima unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine, a sprovodi se u okviru Programa energetske sanacije opštine Pećinci za period 2021-2023. godina. Program je deo nacionalnog cilja smanjenja potrošnje električne i toplotne energije. Podsetimo, pravo na sufinansiranje ostvarilo je 15 domaćinstava, a po rečima predsednika Đokića, za ovu namenu izdvojeno je 6 miliona donara.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: