Spomen-ploča u čast Jovana Udickog (Video)

U Sremskoj Mitrovici na  Žitnom trgu, na kući porodice Udicki, otkrivena je spomen-ploča u čast Jovana Udickog, učitelja, nacionalnog radnika i sokola, jednog od najvažnijih aktera društvenog, kulturnog i političkog života Sremske Mitrovice između dva svetcka rata. 

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: