Šećerna repa pobedila sušnu godinu

Vađenje šećerne repe ove godine je malo kasnilo u odnosu na prethodnu a u Zemljoradničkoj zadruzi Agroprom u Staroj Pazovi  je kampanja počela 7. oktobra. Pod slatkim korenom imaju 550 hektara a prvi pokazatelji sa skinutih 10 odsto površina se kreću oko 80 tona po hektaru, što je zadovoljavajuće s obzirom na nepovoljne vremenske uslove, koji su pratili proizvodni ciklus i čitavu sezonu.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: