Sutra sednica Skupštine opštine Šid

Za sutra je zakazana sednica Skupštine opštine Šid sa početkom u devet časova.Odbornici će raspravljati i odlučivati o 19 tačaka dnevnog reda. Između ostalog razmatraće se predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Šid za 2022. godinu,, kao i  izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Javna rasveta, usluge i održavanje “za period od 1. januara ove godine do 30. jun 2022. Na dnevnom redu će se naći i izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod”,a razmatraće se i predlog rešenja o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje -lizing za nabavku vozila Javnom komunalnom preduzeću “Standard”.