Nacionalna konferencija o biciklizmu “Budućnost na 2 točka” (Video)

U Novom Sadu je održana Prve nacionalne konferencije o biciklizmu “Budućnost na 2 točka” u Skupštini  AP Vojvodine koju organizuje Dunavski centar za kompetenciju. Konferencija je deo projekta prekogrnicne saradnje ima za cilj da predstavi Nacrt nacionalne strategije o bicikliranju kroz zanimljive razvojne projekte.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: