Beru grožđe uz pesmu i priču i nova znanja stiču (Foto + Video)

Kako to tradicija nalaže u poljoprivrednoj školi u Rumi učenici poljoprivrednih tehničara su sa svojim nastavnicima izašli u vinograd na berbu grožđa. Pored samog druženja i berbe učenici stiču i dodatna znanja vinogradarstva što i jeste glavni cilj,a u planu predstavnika ove škole je i formiranje novog vinograda. 

Aleksandar Krkobabić