Preliminarna rang lista

Opština Pećinci objavila je Preliminarnu rang listu krajnjih korisnika (domaćinstava) u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Pećinci za 2022. godinu. Mere energetske sanacije u domaćinstvima sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Pećinci.

Milena Božić

%d bloggers like this: