Izmena programa poslovanja (Video)

Javno komunalno preduzeće  “Standard” Šid doneo je odluku o izmeni programa naplate potraživanja. Naplata će se vršiti inkasantski te će svim građanima koji žive na teritoriji opštine Šid biti olakšano plaćanje obaveza prema ovom javnom preduzežu. 

Radovan Đuričić