U toku Javni konkurs za prevoz učenika i studenata

U opštini Stara Pazova u toku je javni konkurs za prevoz učenika i studenata.Pravo na regresiranje troškova prevoza putem ovog Javnog konkursa mogu ostvariti redovni učenici i studenti ako ispune sledeće uslove:
1. da imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Stara Pazova
2. da pohađaju srednju školu ili fakultet čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave.Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Stara Pazova i otvoren je od 25. avgusta 2022. godine do 01. novembra 2022. godine.Prijave na konkurs se podnose Odeljenju za društvene delatnosti, neposredno na pisarnici Opštinske uprave Stara Pazova ili putem pošte-na adresu: Opštinska uprava Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova.Prijava na Konkurs se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 07:30 do 15:00 časova na infopultu opštine Stara Pazova kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Stara Pazova.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: