Kalemljenje najlepšeg cveta

Kalemljenje ruža je aktuelan posao među proizvođačima ovog najlepšeg cveta. Ovaj posao je u toku i
polako se privodi kraju. Ova tehnika razmnožavanja biljaka u kojoj se uzima komad od jedne biljke i
spaja sa drugom ima značajnu ulogu. Ruže se kaleme kako bi se omogućilo razmnožavanje velikog
broja biljaka iz male količine polaznog materijala,buduči da svaki pupoljak može proizvesti novi grm.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: