Počela gasifikacija

U naselju Počenta u Starom Slankamenu početi su radovi na širenju gasovodne mreže dužine 4,5 kilometra koje izvodi JP “Ingas” . Prema projektu, rok za završetak radova je 30 dana, nakon čega će se pristupiti izradi gasnih priključaka za potrošače. Vrednost projekta je 7,5 miliona dinara.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: