Izgradnja trotoara (Video)

Priprema projektno tehničke dokumantacije za izgradnju trotoara u ulici Nikole Tesle u Ljukovu
je u toku. Ova ljukovačka ulica dobiće uskoro trotoare, što će u mnogome doprineti boljoj
bezbednosti pešaka i biciklista.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: