Objavljena preliminarna rang lista

Opština Pećinci objavila je preliminarnu rang listu krajnjih korisnika (građana) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

U okviru ovih mera sufinansiraće se ugradnja solarnih panela, pratećih nosača panela, neophodnih instalacija za proizvodnju električne energije kapaciteta do i jednako 6kW instalisane snage solarnih panela za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izrada neophodne tehničke dokumentacije, izveštaj izvođača radova o ugradnji solarnih panela i pratećih instalacija za proizvodnju električne energije, kao i izveštaj o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.

Cilj sprovođenja mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela je povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Pećinci.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: