Radovi po planu

Radovi na završetku nove sportske hale u Inđiji teku planiranom dinamikom. Izvođači radova su svakodnevno angažovani na završetku ovog sportskog objekta, čija izgradnja je počela 2008. godine. Očekuje se da će hala biti potpuno završena do sledeće godine.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: