Uvid u Plan detaljne regulacije

Nacrt Plana detaljne regulacije centra naselja Vrdnik, sa kompletom grafičkih priloga, izložen je u  zgradi Opštine Irig, Vojvode Putnika 1, Irig – u centralnom holu zgrade i u kancelariji Službe za imovinsko pravne poslove i urbanizam, svakog radnog dana od 8-14 časova  do 11 avgusta.Nacrt Plana detaljne regulacije centra naselja Vrdnik,dostupan je  na uvid zainteresovanoj javnosti i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Irig.

Primedbe na nacrt Plana, isključivo u pisanom obliku, može biti dotavljen  putem pisarnice Opštinske uprave Irig ili preporučenom pošiljkom, Službi za imovinsko-pravne poslove i urbanizam,  u toku trajanja javnog uvida, Javna sednica Komisije za planove, biće održana po završetku javnog uvida u ponedeljak, 15.avgusta sa početkom u 13 časova u zgradi Opštine.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: