Nastavak gasifikacije

Tokom jula i avgusta nastaviće se radovi na gasifikaciji ulica u kojima još uvek ne postoji distributivna gasna mreža u naseljima Šimanovci i Subotište. Prema planu izgradnje preduzeća “Beogas”,  počinju radovi na izgradnji gasne mreže u Dobrodolskoj ulici u Šimanovcima , a dalje će se nastaviti u naeljima Dečka , Obradović sokak i Nikole Tesle u Šimanovcima . Za izgradnju distributivne gasne mreže u Šimanovcima,Pećincima, Subotištu i Prhovu zaduženo je preduzeće Beogas , dok gasifikaciju ostalih 11 naselja pećinačke opštine realizuje JP Srbijagas na osnovu ugovora sa Opštinom Pećinci.

Milena Božić

%d bloggers like this: