Nadležni apeluju da se ne pali strnište (Video)

U letnjem periodu su, nažalost, česta pojava požari na otvorenom, prouzrokovani paljenjem žetvenih ostataka, koje  ne samo da je veoma opasno, nego je i zakonom zabranjeno, podsećaju nadležni i upućuju apel poljoprivrednicima da se uzdrže od paljenja žetvenih ostataka. Podsetimo, zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje na otvorenom prostoru. Predviđena novčana kazna za pravna lica je od 300.000 do milion dinara, a za fizička lica 10.000 dinara, a počinilac ima obavezu da vatrogasno- spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: