Dobar model separacije, transporta i obrade otpada (Video)

Prilikom nedavne posete Šidu japanski ambasador je govorio o “šidskom modelu” kao dobrom modelu separacije, transporta i obrade otpada kroz održiv i ekološki prihvatljiv način.  On je u razgovoru sa lokalnim čelnicima istakao da je taj projekat značajan ne samo za Šid, nego i za region i druge opštine u Srbiji.

%d bloggers like this: