Ulaganje u socijalnu zaštitu (Video)

Iz lokalne samouprave najavljena su i nova ulaganja u hipoterapijski centar “Horis”. Ovaj jedinstven kompleks za konjički sport ,doneo je novu socijalnu uslugu mladima koji pohadjaju rumski dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. U planu je da se Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u ratvoju premesti u adaptirane prostorije Gradskog bazena Borkovac, pored toga uslediće i nabavka novog kombi vozila za prevoz korisnika ovog Dnevnog boravka.

Milena Božić