Unapređenje turističke ponude

Turistička organizacija Šid  bila je deo programa „Edukacija i obuka ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije“.Program sprovodi Nacionalna turistička organizacija Srbije u saradnji sa Centrom za istraživanja i studije turizma i predstavlja okvir za unapređenje konkurentnosti kadrova u turizmu Republike Srbije .Svrha programa je  obuka i edukacija je podrška unapređenju standarda ponude turističkih destinacija na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama. Kako ističu iz Turstičke organizacije Šid, aktivan  rad na unapređenju poslovnih aktivnosti i edukacije zaposlenih, jedan je od njihovih prioriteta. Turistička organizacija Šid imala je priliku da prisustvuje predavanju kao i aktivnom učešću u implementacije prekogranične saradnje. Toko programa razmenili su iskustva i nove ideje za unaprđenje turističkih ponuda i saradnje.

Milena Božić