Takmičenje budžeta (Video)

Srem kao mikro region u Srbiji sve više dominira po broju klubova u elitnim ligama, a to se pre svega odnosi na ženski sport, posebno odbojku.

Anđelko Belić

%d bloggers like this: