Iz dečjeg ugla (Video)

Koncept filozofija sa decom namenjen je deci od 6 do 16 godina, a cilj je da se kod namlađih razvije samostalno kritičko mišljenje. Ekipa Sremske televizije prisustvova javnoj radionici i uverila se kako deca od najađih uzrasta promišljaju o važnim pojmovima iz života.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: