Doneta Odluka o izboru privrednih subjekata

Opštinsko veće opštine Ruma donelo je odluku o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske efikasnosti. Sa izabranim korisnicima biće zaključeni ugovori koje će u ime opštine zaključiti predsednik opštine. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oficijalnom opštinskom sajtu.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: