Donacija ambulanti u Ogaru

Mesna zajednica Ogar donirala je dva nova medicinska aparata ambulanti u ovom selu. Reč je o elektronskoj vagi i o oksiometru za merenje kiseonika u krvi. Ukupna vrednost aparata je u iznosu oko 15 hiljada dinara .

Jovana Stupar