Rok za prijave do 6. juna

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Šid,  produžen je odlukom Opštinskog veća. Ovom odlukom, rok za dostavljanje prijava produžava se do 06. juna ove godine, a blagovremenom dostavom smatraće se i preporučene pošiljke predate u pošti najkasnije do navedenog datuma, bez obzira na datum prispeća. Podsećamo, reč je o javnom pozivu raspisanom 16.maja u okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova,  a sa ciljem pružanja finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije.

Mirjana Stupar