Prvi okrugli sto (Foto)

Opština Inđija je sa Udruženjem pravnika Vojvodine inicirala prvi skup, okrugli sto na kojem su se okupili predstavnici iz 18 lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine.Cilj samog skupa je da se prikaže i pokaže kako građani mogu da ostvare svoja prava i obaveze na što neposredniji način i što manje troškove administracije,

U skupštinskoj sali Opštine Inđija održan je prvi okrugli sto Udruženja pravnika Vojvodine i predstavnika 18 lokalnih samouprava Vojvodine, na kojem su načelnici, zamenici načelnika i pravobranioci iz 18 lokalnih samouprava Vojvodine. Opština Indjija je ne samo domaćin već i inicijator ovog sastanka na kojem su se razmenjivala iskustva i novine u domenu eloktronske uprave.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: