Javni konkurs u toku

U toku je javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sancije stambenih objekata na teritoriji opštine Ruma. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije jeste unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima. Na javnom konkursu mogu učestovoati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme uređaja za tu namenu. Konkurs je otvoren do 6. Juna 2022. Prijave poslati poštom na adresu Orlovićeva broj 5 Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije ili lično na pisarnici  u zgradi opštinske uprave.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: