Završni radovi

Državni put II A reda broj 126 deonica Ruma-Žarkovac otvara se za saobraćaj 15.maja, usled
radova  na rehabilitacij, put  je zatvoren za saobraćaj od 18.aprila. Završeni su asfaltni radovi na
kompletnoj deonici , završavaju se radovi na obeležavanju horizontalne  signalizacije, kao radovi
na ojačavanju bankina nasipanjem kamenog agregata.

Jovana Stupar