Podsticaji za pčelare

Med koji potiče sa geografskog područja Srbije je visokog kvaliteta i može da se svrsta u više sortnih grupa. Pčelari u Srbiji mogu do 31. maja da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje od 800 dinara po košnici Upravi za agrarna plaćanja na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: