Bolja energetska delatnost

Na nedavno održanoj sednici lokalnog parlamenta u Rumi, usvojen Izveštaj o radu JP “Stambeno”  za 2021. godinu. S obzirom da su zahvaljujući rebalansu budžeta najavljena ulaganja u javna preduzeća , posebna pažnja posvetiće se upravo JP “Stambeno Ruma” čija je delatnost u značajnom meri uzdrmana kretanjima koja se dešavaju na tržištu energenata, istakao je predsednik Skupštine Opštine Ruma Stevan Kovačević.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: