Pripreme bazena

U toku je prva faza pripreme bazena „Borkovac“ za kupališnu sezonu. Trenutno se odvijaju radovi na ispuštanju stare vode iz bazena, čišćenju i dezinfekciji. Svi radovi bi trebalo da budu gotovi do druge polovine juna kada će zvanično bazen i početi sa radom.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: