Pomoć privrednicima

Opština Ruma i u 2022. godini pomaže privrednike sa jednokratnom novčanom pomoći  u cilju ublažavanja negativnih posledica izazvanih Korina virusom u iznosu od  50 do 300 hiljada dinara. Na nedavnoj sednici lokalni većnici su usvojili i izveštaj o radu Komisije koja je nadležna za ovaj vid pomoći. Tokom trajanja perioda javnog poziva podneto je ukupno 283 prijave, a 7 je odbijeno zbog neodgovarajuće šifre delatnosti kojoj  je namenja pomoć, te su za   276 prijava  izrađena rešenja o odobravanju jednokratne novčane pomoći. Od 20 miliona dinara opredeljenih Odlukom o  budžetu  Optine Ruma 18 miliona dinara je utrošeno za tu namenu.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: