Nema većih zadržavanja

Nema većih zadržavanja na graničnim prelazima ka Hrvatskoj. Na graničnom prelazu Batrovci nešto je veća gužva na ulazu, nego na izlazu iz zemlje, ali većih kolona vozila na graničnom prelazu danas nema.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: