Apel građanima

Građevinska inspekcija Opšrine Ruma obišla je izletište Borkovac, usled pristunja prvoj fazi uređenja ovog izletišta  i utvrdila da ima dosta nelegalno izgrađenih objekata. Potrebno je da građani uklone iste u narednih trideset dana. Ukoliko to sami ne učine , objekti će biti uklonjeni po službenoj dužnosti, o trošku korisnika nelegalnog objekta.  Za više informacija  obratiti se na broj telefona 069/ 720 – 139.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: