Smena v.d. direktora

U okviru 22. sednice Skupštine Opštine Ruma, izmedju ostalih na dnevnom redu našla se tačka Izbori i imenovanja.  Nakon što je odborničkom većinom usvojeno Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite “Solidarnost” Ruma diplomiranog ekonomiste iz Rume Dragane Matijević , za novog vršioca dužnosti pomenute ustanove postavljen je Branislav Pavić master pravnik iz Rume.Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u “Službenom listu opština Srema”.

%d bloggers like this: