Obustava saobraćaja (Video)

Usled radova na rehabilitaciji državnog puta drugog A reda na deonici Mali Radinci-Žarkovci saobraćaj će biti obustavljen do 15. Maja. Saobraćaj će se do tada ovdijati prema alternativnim putnim pravcima Ruma- Dobrinci- Pećinci- Golubinci- Putinci.

Video: https://youtu.be/m6SO-n32jLo

Jovana Stupar

%d bloggers like this: