Reciklažna akcija

PU Vlada Obradović Kameni u Pećincima, u okviru svojih redovnih ekoloških aktivnosti pokrenula je projekat pod nazivom “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” . U okviru ovog projekta unutrašnjot vrtića u Pećincima opremljena je kontejnerima za razvrstavanje otpada a cilj projekta je proces razvijanja svesti o reciklaži kod dece.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: