Dodeljeni ugovori (Video)

Ugovori za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina dodeljeni su danas u Pokrajinskoj vladi. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obezbedio je sedam miliona dinara za realizaciju 16 projekata po ovom konkursu.

Video: https://youtu.be/DOXnSqdnMNc

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: