Olakšana registracija (Video)

Registracija poljoprivrednih mašina i traktora ukoliko ista nemaju potrebnu dokumentaciju, izgubljena je ili ne postoji biće olakšana vlasnicima. Potrebno je da vlasnici imaju izjavu dva svedoka o tome da je vozilo u vlasnišvu imenovanog lica, mehanizacija starija od 10 godina uz dokaz o prijavljenom poljoprivrenom gazdinstvu.

Video: https://youtu.be/5pdJn8Hv_ow

Jovana Stupar

%d bloggers like this: