Oglas o otuđenju zemljišta

Od 6. aprila  do  6. maja 2022. godine otvoren je javni oglas o otuđenju građevinskog zemljišta  u javnoj svojini radi izgradnje u Rumi. Prijave učešća na nadmetanju  sa svim prilozima  dostavljaju se  JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, ulica 27.oktobra 7a.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: