Rani javni uvid

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglasio je Rani javni uvid u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničeke pruge Beograd-Šid-Hrvatska granica, deonica Stara Pazova-Golubinci-Šid u trajanju od 15 dana od 30.marta do 13. aprila svakog radnog dana od 7 do 15 časova u Odeljenju za urbanizam i građenje u Rumi, Orlovićeva ulica broj 5, kancelarija broj 8.

Jovana Stupar