Duga tradicija horskog pevanja (Video)

Ove godine Srpsko pevačko društvo u Rumi proslavlja 160 rođendan. Ovo društvo je imalo oduvek veliki kulturni značaj. I danas ovaj horski sastav  predstavlja jedan od simbola Rume, kao i pravoslavne kulture. Danas broji 20- 30 stalnih članova koji učestvuju na mnogim kulturnim manifetacijama.

Video: https://youtu.be/WiKFCln0C1w

Jovana Stupar

%d bloggers like this: