Premošćavanje digitalnog jaza (Video)

Od 2021. godine OŠ “Ivo Lola Ribar” u Rumi učestvuje u projektu “Premošćavanje digitalnog jaza” za najugroženije učenike. Klub za učenje je novi vid podrške za učenike kojima je potrebna dodatna motivacija prilikom učenja

Video: https://youtu.be/6j72KYy0Ypw

%d bloggers like this: