Smanjen odziv za vakcinaciju tokom februara

Zainteresovanost za vakcinaciju u rumskoj opštiti naglo je opala sredinom  januara, kada je bio i najveći procenat obolelih lica. Tokom februara situacija u vezi porasta broja vakcinacija se nije menjala, na dnevnom  nivo bilo je oko 10 vakcinacija.  Najviše su u pitanju bile revakcinacije drugom i trećom dozom. Ukupan broj vakcinisanih u februaru iznosi 375 lica, što je za Sremsku televizuju potvrđeno iz Doma zdravlja Ruma.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: