Prozor u digitalni prizor

Udruženje građana  “Organizacija” iz Ogara organizovalo je radionice čiji je cilj bio unapređenje digitalnih znanja za građane sa teritorije Pećinci. Ovaj program obuke finansirao je Zavod za ravnopravnost polova iz Novog Sada u okviru konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za oblast ravnopravnost polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini u 2021. godini.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: