Druga prihrana dosta jeftinija

Pred početak drugog dela prihrane pšenice dobar vest stiže za sve proizvođače koji će bacati AN. Jer AN (Kutina), pakovanje 25/1, prometovan je po ceni od 87,01 din/kg bez PDV-a, dok je ruski AN 900/1, prometovan po ceni od 84,08 din/kg bez PDV-a (CPT). Ugovori za ureu su zaključeni od 89,37 do 92,47 din/kg bez PDV-a. Pad cena je zabeležen kod azotnih đubriva.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: