Uređenje kanalske mreže (Video)

Nakon završetka radova na sanaciji kanalske mreže u Kraljevcima u Veljkovoj ulici,mehanizacija firme „Hidrosrem“ se premešta u Rumu u Železničku ulicu, gde problem sa kanalskom mrežom postoji već duže vreme, što ja za Sremsku televiziju potvrdila predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić.

Video: https://youtu.be/mjRh8WSDm1o

Jovana Stupar

%d bloggers like this: