Rekonstrukcija puta (Video)

U ulici Cara Dušana u Šidu se izvode radovi u sklopu redovnog održavanja. Reč je o državnom putu koji je veoma frekventan, jer vodi do graničnog prelaza Šid-Tovarnik.

Video: https://youtu.be/GAmN9DTMBu0

Nataša Stojaković

%d bloggers like this: