Zakup građevinskog zemljišta

Građevinsko zemljište javne namene daje se u zakup na određeno vreme, putem javnog nadmetanja u svrhu postavljanja privremenih montažnih objekata u Platičevu na period od 5 godina. Oglas traje od 17.februara do 21. marta, a bliže informacije mogu se dobiti u pravnoj službi  Javnog preduzeća za urbanizam , planiranje upravljanje putevima i izgradnju Ruma, na adresi 27.oktobra broj 7a ili pozivom na broj telefona preduzeća.

%d bloggers like this: